Medped

Medped © 2015  

(1) Od 1.1.2017 je medicínske poradenstvo mailom spoplatené 50 € za 1 pacienta.  Komunikácia  mailom  na ambulancia@medped.sk ohľadom receptov a termínov preventívnych vyšetrení poskytovaná naďalej bezplatne.                                                

                 

Ordinačné hodiny

Pondelok:   7.00 - 12.00   Ambulancia Senec 

                  12.00 - 13.00   objednané prevencie Senec

                  13.30 - 15.00   Ambulancia Báhoň

 

Utorok:     7.00 -  11.00    Ambulancia Senec

                 11.00 - 12.00    Objednané prevencie Senec 

                 12.30 - 14.00    Ambulancia Báhoň

 

Streda:      7.00 -  11.00   Ambulancia Senec

                  11.00 - 14.00   Objednané prevencie Senec

                             

 

 

Štvrtok:     7.00 - 10.00   Ambulancia Báhoň  

                 11.00 - 12.00   Objednané prevencie Senec                

                  12.00 - 16.00   ambulancia Senec

 

 

Piatok:        7.00 - 11.00  Ambulancia Senec

                   11.00 -12.00   Objednané prevencie Senec