Medped

Medped © 2015  

Preventívne prehliadky sú individuálne na pozvanie,presne podľa termínu stanovenou zdravotnou poisťovňou a po dohode s rodičmi.Pozvánky posielame poštou a mailom. 

Preventívna prehliadka