Medped

Medped © 2015 - 2020

 

V nutných prípadoch je možné dohodnúť návštevu chorého dieťaťa, podľa vopred určených pravidiel.

 

Návšteva chorého dieťaťa