Medped

Medped © 2015 - 2020

Vyšetrenie novorodencov prebieha individuálne,vo vopred dohodnutý čas.V ambulancii bez čakania,alebo aj v domácom prostredí,podľa potrieb matky a dieťaťa.

Novorodenci